Rymddräkter

Rymddräkt
 
NASA

 

Det finns flera olika typer av rymddräkter. Den som beskrivs här är den som astronauterna har på sig när de arbetar ute i rymden. Den kallas rymdpromenadsdräkt eller EMU, Extravehicular Mobility Unit. En rymdpromenad, eller en arbetsdag i rymden, tar cirka 6 till 8 timmar.

Rymden är en skadlig miljö för människokroppen, det finns ingen luft att andas istället är det vakuum. Temperaturen som astronauterna rör sig i växlar mellan -100º C och +135º C. Solljuset är så starkt att det kan skada synen och dessutom utsätts kroppen för strålning som ökar risken för cancer.

En rymddräkt är vit för att vitt reflekterar värme och den syns bra i rymden. 
Den väger 140 kilo med all utrustning.
Rymddräkten skyddar astronauten mot vakuum, temperaturskillnader och strålning i rymden.
Rymddräkt innehåller allt som astronauten behöver för att kunna klara sig och utföra arbetet under rymdpromenader. 
I dräkten finns syre, vätska, radiokommunikation, verktyg, belysning.
Under dräkten har astronauterna ett komplicerat underställ med vattenslangar som ser till att astronauterna inte blir för varma eller

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.