Satelliten Sentinel-5P skannar hela jorden - varje dag

Miljösatelliten Sentinel-5P ska studera vår atmosfär.
Miljösatelliten Sentinel-5P ska studera vår atmosfär.
 
ESA/ATG medialab.

Satelliten Sentinel-5P skickas upp på fredag för att inleda sitt viktiga arbete med att övervaka jordens atmosfär. Sentinel-5P är en satellit i en stor familj av satelliter som övervakar jordens miljö genom att samla in data om bland annat havsisar, vegetation och katastrofområden.

Ombord på den nya satelliten finns det toppmoderna instrumentet Tropomi. Det ska hjälpa oss att kartlägga en mängd spårgaser i atmosfären som kvävedioxid, ozon, metan och kolmonoxid - som alla påverkar luften vi andas och vårt klimat. Sentinel-5 har en enorm räckvidd och kommer skanna av hela jordens yta - varje dag!

Uppsändning sker på fredag den 13 oktober, men det kommer vi skriva mer om i morgondagens inlägg.

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.