Idag invigs Onsalas nya tvillingteleskop

Onsalas Tvillingteleskop
Onsalas Tvillingteleskop
 
Chalmers tekniska högskola

Onsala rymdobservatorium, utanför Göteborg, är ett nationellt forskningsinstitut för radioastronomi och relaterade geovetenskaper. Idag invigs Onsalas tvillingteleskop Chalmers nyaste mätinstrument. Instrumentet ska bidra till forskning om jorden och hur den förändras genom att mäta hur planeten rör på sig med hjälp av radiosignaler från avlägsna galaxer och svarta hål.

Tvillingteleskopen består av två parabolantenner på 13,2 meter i diameter. Tillsammans med andra teleskop i bland annat USA, Tyskland, Spanien, Svalbard och Azorerna ska tvillingteleskopen ingå i det växande nätverket VGOS, VLBI Global Observing System. Tvillingteleskopen använder lysande, mycket avlägsna galaxer som fixstjärnor på himlen. Genom att ständigt mäta positioner på himlen av ljusstarka radiokällor kan teleskopen i nätverket tillsammans fastställa sina egna positioner i rymden.

Mätningarna som tvillingteleskopen ska genomföra är inte bara intressanta för grundforskning om jorden och planetens rörelse utan även för mätningar av den globala havsnivån. Dagens teleskopnätverk erbjuder mätningar av detta slag med centimeterprecision. Målet är att de nya instrumenten ska kunna bidra till att mäta teleskopens positioner relativt varandra i millimeterprecision.

Läs tidigare inlägg om Onsala rymdobservatorium här!

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.