Här är Sveriges nya rymdstrategi

 

Idag presenterade rymdminister Helene Hellmark Knutsson regeringens strategi och långsiktiga mål för svensk rymdverksamhet vid en pressträff hos Rymdstyrelsen. Det är en nationell strategi som ska stärka svensk rymdverksamhet och där nyttan för samhället ska stå i centrum.

– Svensk rymdverksamhet har en styrkeposition i världen, med högkvalitativ forskning och framgångsrik industri. Det ska vi fortsätta med. En satsning på rymden är ytterst en satsning på jorden, sa Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Rymdstrategin innehåller en rad viktiga förslag för att stärka den svenska rymdverksamheten. Några av dem är:
1.    Se över vår rymdlag. Den nuvarande lagen är från 1980-talet och är därför i stort behov av att ses över.
2.    Den svenska rymdbasen Esrange ska moderniseras och möjligheterna för raketuppsändningar från basen ska övervägas.
3.    Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet ska uppmuntra intresset för rymden bland allmänheten.
4.    Rymdverksamheten ska bidra till att uppfylla de globala hållbarhetsmålen.
5.    Berörda myndigheter bör samverka om att ta fram en rymdlägesbild.

Läs mer om rymdstrategin och dess innehåll hos Regeringen.

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.