Nya upptäckter om jetstrålar på Jupiter

Bilden visar en cyklon på Jupiters nordpol och de åtta mindre cykloner som omger den.
Bilden visar en cyklon på Jupiters nordpol och de åtta mindre cykloner som omger den.
 
NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM

Rymdsonden Juno har med sin viktiga data gett forskarna en glimt av vad som döljer sig under Jupiters turbulenta yta. Gasjätten omges av ett stormigt hölje av färgade stråk som blåser i olika riktningar. Hur dessa stråk uppkommer och rör sig har länge intresserat och förbryllat forskarna. Rymdsonden Juno har nu kunnat visa att dessa stråk påverkas av 3 000 kilometer djupa jetstrålar, bakom vilka en tät kärna av flytande väte och helium gömmer sig.

Data från rymdsonden Juno, som kretsat kring Jupiter sedan 2016, visar också att de massiva cykloner som omger planetens nord- och sydpoler är varaktiga atmosfäriska egenskaper och utan liknande motsvarighet i vårt solsystem.

Mer spännande data väntas komma från Nasas Juno-uppdrag då det fortsätter till och med juli 2021.

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.