Arktis havsis rekordlåg i år igen

 
NASA's Goddard Space Flight Center/ Katy Mersmann.

Havsisen i Arktis växte till sin årliga maximala utsträckning i mitten av mars. Den gick då till historien som den näst lägsta nivån sedan satellitmätningarna startade. De fyra lägsta mätningarna har alla skett under de fyra senaste åren, och den långa trenden av minskade havsisar fortsatte därmed enligt forskare vid Nasa och National Snow and Ice Data Center (NSIDC).

Årets maximala utsträckning av havsis i Arktis uppmättes till 448 000 kvadratkilometer - ett område större än Texas och Kalifornien tillsammans. Det ligger under den genomsnittliga maximal omfattning man uppmätt mellan åren 1981 - 2010.

För att fortsatt studera detta planerar Nasa att skicka upp den nya satelliten ICESat-2, Ice, Cloud and Land Elevation Satellite-2, i september i år. Den ska kontinuerligt övervaka hur Arktis isar förändras.

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.