Sentinel-5P följer jordens luftkvalitet

 

Vi har länge vetat att stora luftföroreningar är dåliga för jorden och de organismer som lever här. Med satelliten Sentinel-5P kommer vi snart ha ännu bättre koll på exakt var och när utsläppen sker. Satelliten sändes upp i oktober 2017 och nu börjar de första mätningarna komma.

Satelliten ingår i EU:s Sentinelprogram och har utvecklats av den europeiska rymdorganisationen Esa och Nederländerna. Satellitens uppgift är bland annat att mäta luftkvalitet, ozonlager och UV-strålning. Sentinel-5P kan mäta 2 600 kilometer i bredd, vilket gör att hela jorden kan kartläggas på 24 timmar.

Läs mer på Esas sajt.

 

Förklaring till videon: rött är höga halter och blått är låga halter av koldioxid.

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.