Vad är en planet?

 
NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

År 2006 slutade Pluto kallas en planet. Istället sa man att Pluto var en dvärgplanet. Detta gjorde att vårt solsystem gick från att innehålla nio planeter till att innehålla åtta stycken. Men, vad är en planet egentligen? Och varför fick inte Pluto klassas som en planet längre?

Vem bestämmer vad som är en planet?
Internationella astronomiska unionen, IAU, är en organisation som består av massor av kunniga astronomer. Det är IAU:s uppgift att namnge stjärnor, planeter och andra himlakroppar. Men IAU sätter också upp krav som måste uppfyllas för att något ska klassificeras som en planet. De tre krav som finns är:

  1. Himlakroppen ska ha en omloppsbana runt solen
  2. Himlakroppen ska vara mer eller mindre helt rund, på grund av sin egen gravitation
  3. Himlakroppen har rensat ut närområdet på mindre objekt

Därför är Pluto ingen planet
Det är den tredje punkten i IAU:s definition som gör att Pluto inte längre anses vara en planet. Denna punkt säger att en planet ska ha en "dominerande gravitation" i sitt närområde. Pluto påverkas av planeten Neptunus gravitation.

Den tredje punkten lades till i definitionen sedan flera himlakroppar ungefär lika stora som Pluto upptäcktes bortom Neptunus. 2005 upptäcktes till exempel dvärgplaneten Eris som har 27 procent större massa än Pluto. Man kan säga att den tredje punkten i IAU:s definition lades till för att slippa behöva acceptera jättemånga nya planeter i solsystemet allt eftersom vi upptäcker mindre himlakroppar i vårt solsystem.

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.