Strandar valar på grund av solstormar?

 
Aleria Jensen

Marinbiologer har länge funderat på varför helt friska valar strandar världen över. Valar har en intern kompass som hjälper dem att navigera i haven, men av någon anleding händer det ibland att djuren simmar rakt upp på land.

Nu ska forskare på Nasa studera om dessa felsimningar kan bero på solstormar. Teorin går ut på att energin som frigörs när en solstorm sker påverkar jordens magnetfält - vilket gör att valarnas inre kompass visar fel - och vips så har valen simmat upp på land.

Forskarna kommer använda Nasas rymdväderdatabaser, rapporter om strandade valar och observationer från rymden för att testa hypotesen. Studien ska vara klar i september 2017.

Läs mer på Nasas sajt.

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.