JUICE - Europas nästa stora forskningssatellit

JUICE, ESA

Illustration: ESA

ESA har fattat beslut om nästa stora europeiska forskningssatellit, det blev JUICE (JUpiter ICy moon Explorer).

Rymdstyrelsens Johan Köhler sitter i programrådet som fattade beslutet, han säger.

- Det var ett enhälligt beslut att välja JUICE som nästa stora forskningssatsning. För svensk del är det extra kul eftersom vi har stora förhoppningar om svensk medverkan på tre olika forskningsinstrument ombord på JUICE. Det handlar om plasmafysik och studier av planetatmosfär.

JUICE ska utforska Jupiters atmosfär och magnetosfär samt växelverkan mellan Jupiters fyra stora månar de s.k. galileiska månarna (Callisto, Ganymedes, Europa samt Io). JUICE ska bl.a. studera Callisto som är den måne med flest kratrar i vårt solsystem och för först gången ska mätningar göras av tjockleken på månen Europas istäcke.

Kostnaden för konstruktion, bygge, uppsändning och drift av JUICE är 830 miljoner Euro. Uppsändningen av JUICE sker från rymdbasen Kourou år 2022.

Mer information finns på ESA:s webbplats.

Kategorier: 

Etiketter: 

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.