Gästblogg: Liv i och från rymden populärt på årlig konferens

 

Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp har nu lämnat Lund och sitt årliga möte. Sista dagen bjöd på fler forskarpresentationer kring ämnena atmosfärsfysik, astrobiologi, solsystemet och jordobservation. Dessutom fick vi från Rymdstyrelsen möjlighet att föra en värdefull dialog från podiet med forskarna i publiken, om vår nya rymdstrategi, pågående forskningsprojekt, utvärdering av tidigare projekt och vetenskap, och nästa utlysning av forskningsmedel. (Sista inlämningsdag blir 11 maj för den som är intresserad).

Bild ovan: Deltagarna på mötet fick chansen att se Lund från ovan i vackert väder (till vänster) från Lunds institution för Astronomi (ingång till höger). Foto: J. Köhler.

Frågor som rör liv eller förutsättningar för liv i rymden och främmande himlakroppar framstod under dagen som en stark trend i rymdforskningen. Astrobiologin som vetenskapsgren presenterades förtjänstfullt heltäckande av tre forskare. Redogörelsen grep över astrobiologins filosofiska ställningstaganden, dess ursprung och utvecklingshistoria, samt ett konkret projekt: sökandet efter fossila livsformer i meteoritkratrar (som Dellensjöarna). Så kan man sedan sluta sig till om liknande kratrar kan erbjuda nischer för extrema livsformer bortom jorden.

SRS-möte

Astrobiologer i sitt esse. Från vänster till höger ser vi David Dunér (Pufendorfinstitutet, Lund), Gustav Holmberg (Pufendorfinstitutet, Lund) och Magnus Ivarsson (Naturhistoriska riksmuséet, Stockholm). Foto: J. Köhler.

I de följande presentationerna om solsystemets utforskning och även bland Rymdstyrelsens presentationer fanns spår av sökandet efter liv. Vi fick höra om pågående forskning kring andra planeter, där frågan om möjligt liv på Mars är av stor vikt. Framtida uppdrag i solsystemet kan bland annat komma att undersöka livsbetingelserna på Jupiters isiga månar Ganymedes och Europa. Framtida möjligheter att forska med hjälp av ESAs marsrover ExoMars presenterades också, och astrobiologiforskning baserat på instrument i rymden välkomnas av Rymdstyrelsen.

SRS-möte

Astrobiologiska avtryck. Från vänster till höger: Gabriella Stenberg (IRF Kiruna) talar om liv på Mars, Lars Blomberg (KTH, Stockholm) vill veta vem som kan klara sig på Ganymedes och Europa, och Kristine Dannenberg (Rymdstyrelsen) berättar om ExoMars-roverns utmaningar. Foto: J. Köhler.

Utöver sökandet efter liv kan vi betrakta livet på jorden från ovan. Användning av satellitdata för skogsforskning i ett historiskt perspektiv (Lars Eklund, SLU, Umeå) och analys av växtutbredning (Lars Eklundh, Lunds universitet) presenterades under temat jordobservation och fjärranalys. Atmosfärsforskningen representerades av två projekt. Först gav Donal Murtagh (Chalmers, Göteborg) en utförlig beskrivning av resultaten från den svenska satelliten ODIN, med bland annat tänkvärda och imponerande animationer av ozonlagrets utveckling under tio år. Detta föjdes av Peggy Achterts (MISU) presentation av LIDAR-experiment i Kiruna och hur de kan stärka och komplettera mätningar från rymden.

Jag och mina kollegor tackar värdarna, beredningsgruppen och alla deltagarna för trevliga, givande och intressanta dagar i Lund, och ser redan fram emot nästa SRS-möte på Alfvénlaboratoriet, KTH, 2012.

Johan Köhler, Rymdstyrelsen

Kategorier: 

Etiketter: 

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.