Gästblogg: Första dagen i Lund på SRS-mötet

SRS-möte

Svenska Rymdforskares Samarbetsgrupp håller konferens på Lunds Observatorium i dagarna två. Rymdstyrelsens nestor Lennart Nordh poängterade tydligt denna anrika men löst sammanslutna församlings viktiga roll för Sveriges rymdverksamhet – sedan starten 1964 till nu och inför framtiden – i middagstalet efter första dagens presentationer och diskussioner. Som ny forskningshandläggare på Rymdstyrelsen har jag här fått ett utmärkt tillfälle att träffa många av Sveriges rymdforskare och höra om deras verksamhet.

Bild ovan: Lennart Nordh (Rymdstyrelsen, till höger), drar sig till minnes SRS ärorika förflutna och manar till framtida dåd, på mötet i Lunds observatorium (till vänster). Foto: J. Köhler

SRS-möte

Mats André (IRF Uppsala, i gul slips) och Peter Wintoft (IRF Lund, i blågrå skjorta) förklarar solvindar och magnetosfärens beteende. Men vem fångade största fisken? Foto: J. Köhler

Tidigare under dagen fick jag tillfälle att lyssna på goda talare från vitt spridda forskningsfält, från solens och jordens växelverkan genom solvinden, över tyngdlöshetsforskning, till astronomi, astrofysik och kosmologi.

Förutom talare från svenska forskarsamfundet, gästades årets SRS-möte också av Christer Fuglesang. Han är ju numera avdelningschef för Europeiska rymdorganets (ESA) vetenskap och tillämpningar för bemannad rymdfart. I den rollen presenterade han ESAs forskning på internationella rymdstationen och andra mikrogravitationsplatformar (t.ex. falltorn, parabolflygningar, sondraketer och obemannade satelliter). Kryddat med hans egna intryck från två rymdfärder, blev presentationen spännande och påtagligt konkret.

SRS-möte

Christer Fuglesang (ESA) framför olika alternativ för tyngdlöshetsforskning i ESAs regi. Foto: J. Köhler

Många deltagare på mötet har tagit chansen att ställa ut sin forskning i form av postrar utanför möteslokalen. Under dagens kafferast har jag särskilt fastnat framför jordartsformer på Svalbard och Mars som uppvisar stora likheter. Hur mötet fortsätter i morgon får jag återkomma till senare.

Johan Köhler
Forskningshandläggare, Rymdstyrelsen

Kategorier: 

snsb-logo

På Rymdkanalen kan alla rymdintresserade följa svenska och internationella nyheter och händelser inom rymdvärlden. Rymdkanalen ägs och drivs av Rymdstyrelsen.