Gästbloggare: Separationen lyckades!

Thorwald Larsson

I den senaste rapporten från Galileos uppsändning berättar Thorwald Larsson att de två satelliterna nu separerat från det sista raketsteget, kallad Fregat. Det var en enorm lättnadskänsla. Applåder och gratulationer från kontrollrummet!